Abdülhak Hamit Tarhan Sözleri

Abdulhak Hamit Tarhan Sozleri

Bu Sayfada Birbirinden Güzel Abdülhak Hamit Tarhan Sözleri Yer Almaktadır , Abdülhak Hamit Tarhan Sözleri Okuyup Arkadaşlarınız İle Veya Sosyal Platformlarda Paylaşabilirsiniz.
Felek, yaman mürebbidir.

Gönül yapmak, ibadethane yapmaktan sevaptır.

Siyasiyat ile iştigal edenlerin, hissiyat ile alakaları kalmaz.

Doğruluktan eslem bir tarikat yoktur.

İnsan dünyada bir Hak’dan, bir de haksız olmaktan korkmalıdır.

Deha, ebediyetlerin silsilesidir.

Felaket, zekayı eğitir.

Kadın, en kederlisi eğlence düşkünü bir tâife.

Erkekler şiir yazarken kadınların güzelliğinden ilham alırlar. Kadınlar aşk şiiri yazacakken ise karşılarında erkekler vardır.

Namuslu bir adamın verdiği söz, yemin yerine geçer.

Gönülde olupta söylenmeyen dert, cana benzer can gibidir. Görür görünmezse de asârı vücudun her tarafına yayılır.

Terbiyeli bir insan ahlaksız olamaz.

Muhabbet, gönül humması demektir.

İffet bir siperi mukavemettir ki, ona ne hıyanet kılıcı tesir eder ne de zulüm hançeri.

Rezalet, fazilet olamaz.

Hedefi maksûd, doğru yoldan gidenlere yakındır.

Her derde çare var güzelim, aşka çare yok!

Düşmanlıklar bilinir, dostluklar bilinmez.

İnsanın hayatı da nereye gidildiğini bilinmeyerek, ihtiyar olunan seyahatlere benzer.

İnsan hayat ile yaşarsa, gönül ümit ile yaşar.

Hesna bir hanıma, her kıyafet yakışır.

Hak yiyen insan, kan içen insandan menhustur.

Me’yûslar için dünyada ölümden acı bir şey vardır ki, adına hayat derler.

Mazim ile aşinalığım var.

Uzadıkça kısalan şey; ömürdür.

İnandım ki, yokmuş fenadan aman.

Kalplere sahip olmayan hükümdar, cihangir olsa yine olur bî iktidar.

Bir genç kız için, iffetinde nakîse tevatür edilmek gibi ar edecek şey yoktur.

Çirkinlik; müntakimdir, mühlikedir! Güzelliği kasteder.

Ne ararsan bulunur, derde devadan gayri…

Milleti teşkil eden ferttir, mert ise o kavmi dahi merttir.

Erkeğin kuvveti şecaat ise, kızın siperi iffettir.

Kötülere iyilik etmek, iyilere kötülük etmekle birdir.

En doğru kanun, kanûn-ı tesâdüfâtdır.

Ben vasıtayım, eser onundur.

Aşk, bir sihirbazdır; adama cehennemi, cennet sandırır.

Bu memlekette efkâr-ı umumiye yoktur. Hissiyatı umumiye vardır.

Cehennemin aleviyle kuşatılmış olsan da, cennetteki bahçeleri düşün.

Serhad olur mu rüzgâra, mahpus olur mu nur?

Kim demiş ki çocuk küçük bir şeydir. Bir çocuk belki en büyük bir şeydir.

Çok şeye engel olmada bir perdedir, hayal.

Gönül bir binadır ki, mimarı muhabbettir.

Gurbet zamanı uzadıkça arzû-yı vatan insanda bir hastalık tesirini kesbeder.

Çok içki ters, az yemek doğru rüya gösterir.

Kullanmasını bilenlerin elinde zehir de bir ilaçtır.

Dünyada hiçbir şeyin reng-i zahirisine aldanmamalıdır. Bahar o kadar letafetiyle beraber zaman olur, bârikalara mekân olur.

İzdivaç güç, fakat imtizaç ondan daha da güçtür.

Âlem bir kitaptır ki seyahat, onu mütalâa etmek demektir.

Güzellik, hükümranlık gibidir; gayet tâbende, fakat bî-vefa!

İnsan ki bu alemde bütün çektiği gamdır.

Muhabbet, hiddet gibidir. Ne kadar şedid olursa, o kadar nedametti müntic olur.

Karı-koca beynindeki muhabbet, arada sırada birbirlerine hediye vermekle ziyadeleşir.

Hem kini tez geçer kadının, hem de muhabbeti.

Felaket gibi hoca az bulunur.

Ne çare; insan hayalsiz yaşayamaz.

Hayat, zaten hatırattan ibarettir.

Azab-ı vicdan, teşhis edilmez bir marazdır.

Mazi tekrar etmez, unutulur.

Mevt yokluksa, aşk varlıktır.

Milliyet bir ailedir ki efradı hep vatan denilen bir valideden vücuda gelmiş biraderlerdir.

Hakim yed-i kudrettir. Yed-i kudret cellat olmaz.

Yüzsüzlük, örtü istemez.

İnsan geçmişte ki harekatını ekseriya sonradan takbih eder.

Vatan ağlıyorken gülmek haramdır.

Benim evladım, benim gençliğimdir.
Bu Sayfamızda Birbirinden Güzel Abdülhak Hamit Tarhan Sözleri Okudunuz, Ayrıca Sizler De Sitemize Katkıda Bulunmak İstiyorsanız; Yorum Bölümüne Bildiğiniz özlü ve anlamlı Abdülhak Hamit Tarhan Sözleri Yazabilirsiniz.
Abdülhak Hamit Tarhan Sözleri Alıntıları , Abdülhak Hamit Tarhan Sözleri sözleri ve alıntıları , Abdülhak Hamit Tarhan Sözleri Sözleri, Abdülhak Hamit Tarhan Sözleri Özlü Sözleri, Abdülhak Hamit Tarhan Sözleri Anlamlı Sözleri, Abdülhak Hamit Tarhan Sözleri sözleri tumblr, Abdülhak Hamit Tarhan Sözleri sözleri facebook, Abdülhak Hamit Tarhan Sözleri sözleri instagram, Abdülhak Hamit Tarhan Sözleri