Hz Ebubekir Sözleri

Hz Ebubekir Sozleri

Sayfamızda Hz Ebubekir (R.A.) Sözleri yer almaktadır.
Doğruluk emanet, yalancılık hıyanettir.

Olgun kimse affetmeyi borç, iyilik etmeyi farz olarak kabul eder.

Size bir süre verilmiştir; ötesinde ecel vardır. Umutlarınız yok olup, kötü amellerinizle başbaşa kalmadan önce (ömrünüzden) yararlanınız.

Allah dostları (mizaçlarına görе) üç sınıftırlar. Hеr üç sınıf üçеr alamеtlе bilinir:

Biliniz ki; Amellerinizi Allah için yapmaya devam ettiğiniz sürece, Rabbinize itaat etmiş, nasibinizi almış olursunuz.

Dostuna iyi dost ol, (iyilikte) bütün arkadaşlarını eşit tut.

Komşunu incitme, çünkü herkes gider, o kalır.

Şüphesiz acizliğin en aşağısı, doğru yoldan sapmadır.

Kabre azıksız giren, vapursuz denize çıkmış gibidir.

Dört şeyi dört yere bırakın; uyumayı kabre, rahatı sırat köprüsüne, övünmeyi mizana, arzu ve istekleri cennete.

Allah’a en itaatkar insan günahına en çok düşman olandır.

Doğru olan, hak tartılan terazinin ağır basması, batıl tartılan terazinin hafif gelmesidir.

Akıllı kimse takva sahibi olan, Hz Ebubekir Sözleri akılsız da zalim olandır.Nefsini ölmüş say ve Allah’ı görüyormuş gibi O’na kulluk et.

Allah, dışında olanı gördüğü gibi içinde olanı da görür.

Dünya malı ile insanların gönüllerini kazanmaya çalış. (Hediyeleşiniz)

Ne söylediğini, ne zaman söylediğini ve kime söylediğini iyi düşün!

Niyetinizi, kaldığınız mekanı ve gizli düşünce ve durumunuzu, yiyeceğinizi iyileştiriniz. Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir. (Nahl suresi, 128)

İman sadece camilerde, mal cimrilerde, silah korkaklarda, yetki zayıflarda olursa işler bozulur.

Nefsini ıslah et ki, halk da sana bağlanmış olsun.

Şayet ben Allah’a ve Resulüne karşı https://ozlusozler.com gelirsem, bana itaat etmeyiniz.Allah, farzı eda etmedikten sonra hiçbir nafile ibadeti kabul etmez.

Bana dünyanızdan, Allah’ın Resulünün yüzüne bakmak, kızımın onun eşi olması ve nafakamın onun üzerine olması sevdirildi.

Allah-u Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de vereceğini vaad ettiği mükâfatı azap ile birlikte zikretti ki, bu vesileyle kul ibadete rağbet etsin ve azaptan korksun.

Kalp katılığı, çok yalan ve hasetten meydana gelir.Veciz konuşmanın sırrı, fuzuli sözleri terketmektir.

Dünya müminlerin pazarı, gece ile gündüz sermayeleri, güzel ameller ticaret malları, cennet kazançları, cehennem de zararlarıdır.

Düşmanından sana bir sır ulaşırsa onu ölünceye dek gizli tut!

Sana yol göstermek isteyenden hâlini gizleme! Aksi takdirde kendini aldatırsın.Yöneticin dahi olsa, ondan hakkını almak istediğin gibi sen de onun hakkını ver.

Bir hayrı kaçırırsan onu yakalamaya çalış. Elde edince de onu geçmeye bak. Daha güzelini yapmaya gayret et.

Bana göre afiyette olup şükretmem, imtihan edilip sabretmemden daha makbuldür.

Her şeyde tehdit savurma; aksi takdirde heybetin gönüllerden silinir!

Kendini ıslah et ki, insanlar da sana karşı iyi davransınlar.

Komşunla münakaşa etme; zira misafirler gider, o kalır.

Üzerinde Allah’ın seni gören gözleri vardır. (Allah, seni görmekte ve gözetmektedir.)

Ne söylediğini, kime söylediğini ve ne zaman söylediğini unutma.

Cahiliye geleneğinden sakın; çünkü Allah, ona ve onu yaşatanlara düşmandır.

Şöhretten kaç ki, şeref seni takip etsin. Ölüme karşı hazırlıklı ol ki, sana hayat verilsin.Danışmandan hiçbir bilgiyi gizleme; o alınması gereken önlemi bilir; iyi ve kötüyü sana söyler.

Seni anlamaktan aciz olduğunu anlamak, gerçekten seni anlamak demektir.

Sevmen aşırı, sevmemen yıpratıcı olmasın!Ölümü çok iste ki; sana hayat bağışlansın.

Ceza vermeye yeltenme, onun en azı bile acıtıcıdır; bu işte görevliysen hafifi ile yetin.

Sabırda zarar; hüzün ve telaşta fayda yoktur.

Akrabalar arasındaki düşmanlık ormana düşen ateşten farksızdır.

Devlet başkanı halkın önderidir, o ne yaparsa halk da onu yapar.

(Huzuruna gelen) suçluyu önce uyar!Hakk’ı tanıyan ariflerin kölesi ol!

Akıllılığın en üst derecesi, Allah’a karşı sorumluluk bilincinde olma, acizliğin en aşağısı ise doğru yoldan sapmadır.

Haramı terketmek, helalı talep etmekten hayırlıdır.

Böbürlenmekten sakınınız! Topraktan yaratılan, bugün diri olduğu halde yarın ölüp ona dönecek ve kendisini kurtlar yiyecek olan kimse böbürlenmez.

Kitaplar akıllı kişilerin bahçeleri, faziletli kişilerin güzel kokulu çiçekliğidir.

İnsanların Allah’a en yakın olanı, O’nu en çok sevendir.

Allah ile mahlukatından hiçbiri arasında bir nesep bağı yoktur. Allah’a yakınlık ancak O’na itaat ve emirlerine tabi olmakla mümkündür.

Her nefsin aşırı bir isteği vardır; nefsin dizginini onun eline verirsen alabildiğine gider.

Çok sarfedilen söz birbirini unutturur; sana faydası dokunacak olan ise ancak bellekte tutabildiğindir.

Hiç bir bela yoktur ki, ondan daha kötüsü olmasın.

Şu dört özelliği taşıyan Allah ‘in iyi kullarındandır: tövbe edene sevinen, günahkarın bağışlanmasını dileyen, kötüye(ıslahı için) dua eden, iyiye yardımda bulunan.

İnsan belaya dili yüzünden düşer.Sabredin, her şeyin başı sabırdır.

Allah, gecenin ibadetini gündüz; gündüzün ibadetini gece kabul etmez. ( İbadet vakitlerinin değiştirilmemesini, her ibadetin vaktinde yapılmasını ister.)

Allah, kulunun amelsiz sözünden razı olmaz.

Kısa Dini Sözler Sayfamızda; Dini Sözler, İslami Sözler, Dini Mesajlar, Dini Whatsapp, Dini İnstagram, Dini Aşk SözleDört kimsе Allah’ın salih kullarındandır:1. Tеvbе еdеn kişiyi gördüğü zaman sеvinеn.2. Günahkârların affı için Rabb’inе yalvaran.3. Din kardеşinе gıyabında dua еdеn.4. Kеndindеn muhtaç kişiyе yardım vе hizmеttе bulunan.

Affetme ve ceza vermede sözün ciddiyetten uzak olmasın; aksi takdirde ne güveninden emin olan, ne de tehdidinden korkan olur!

Nefsin haksız isteklerine uymaktan sakınınız; kuşkusuz ondan, tamah ve öfkeden korunan kurtulur.

İkinci sınıf (Hak dostları), rеcâ (ümit) sahibi kimsеlеrdir. Bunlar da:1. Hеr hâl vе harеkеtlеrindе insanlara fazilеt vе güzеlliklеr sеrgilеyеrеk örnеk olurlar.2. Mallarını Hak yolunda sarf еdеrеk insanların еn cömеrtlеrindеn olurlar.3. Allah’ın kullarına karşı daima hüsn-ü zan içindеdirlеr.

Kendine kabir değil, kendini kabre hazırla.

Ben Allah ve Resulüne itaat ettiğim sürece bana itaat ediniz; onlara isyan edersem bana itaat etmeyiniz.

Üçüncü sınıf (Hak dostları) isе aşk vе muhabbеt vеcdiylе Rabbi’nе ibadеt еdеnlеr (ariflеr)dir. Bunlar da:1. Sеvdiklеri şеylеri (Allah için) infak еdеrlеr.2. Hеr hâl vе harеkеtlеrindе Allah rızasını hеdеflеrlеr. Bu yüzdеn cahillеrin kınamalarına aldırmaz, onların kaba davranışlarından rahatsız olmazlar.3. Nеfislеrinе ağır gеlеn şеylеri nеfislеrinin muhalеfеtinе rağmеn ifaya çalışırlar. Bütün hâl vе harеkеtlеrindе Allah’ın еmir vе nеhiylеrinе itaat еdеrlеr. (İbn-i Hacеri’l-Askalânî, Münеbbihât, s. 94-95)

Güçlünüz, zayıfa hakkını verinceye kadar yanımda zayıftır; zayıfınız ise, güçlüden hakkını alıncaya kadar yanımda güçlüdür.

Gizlini açığınla bir tutma; yoksa işin bozulur.

Yardımı Allah’tan iste, O sana yeter. Ona verdiğin sözü tut; O da isteğini yerine getirsin.

Kendini düzelt, yoksa halk seni düzeltir.

Yaşadığı topluma karşı ayaklanan her insana, ölüm, ayakkabısının bağından daha yakındır.

Namazınızı (sürekli) kılın ki; Allah size merhamet etsin!

Hazret-i Peygamber’e salâvat getirmek günahları, suyun ateşi söndürmesinden daha çabuk yok eder. Ona (muhabbet ve ihlasla) selam göndermek pek çok köle azat etmekten daha faziletlidir. Rasulullah sallâllâhu aleyhi ve sellemi sevmek ise riyazet ve mücahededen, Allah yolunda kılıç sallamaktan daha üstündür.

Danışmana doğruyu söyle ki; doğru görüş ortaya koysun.

Mazlumun bedduasından sakının!Çok söz, kişiyi unutkan yapar.

Suçtan daha ağır ceza ile tehdit etme, onu uygularsan günaha girersin; uygulamazsan yalancı çıkarsın!

Mal cimrilerde, silah korkaklarda, karar da zayıflarda olursa düzen bozulur.

İnsanlara iyilik etmek, kişiyi afetlerden ve belalardan muhafaza eder.

Sabır imanın yarısı, yakin ise tamamıdır.

Bir toplumda ahlaksızlık yaygın hale gelirse, Allah o toplumun tümünü cezanlandırır.

Birinci sınıf (Hak dostları), havf (korku) hâlindе olanlardır. Bunlar:1. Daima mütеvazıdırlar.2. Hayır, hasеnatları nе kadar çok olsa da onu az görürlеr.3. En küçük hatalarını bilе büyük görürlеr. (Zira kimе karşı günah işlеdiklеrinin farkındadırlar.)

Ey insanlar, en iyiniz olmadığım halde yönetiminizi üstlenmiş bulunuyorum. İyi yönetirsem bana yardımcı olunuz; kötü yönetirsem beni uyarınız ve düzeltiniz.

Benim nezdimde sizin en kuvvetliniz, hakkını alıncaya kadar zayıf olan kimsedir. En zayıfınız da ondan başkasının hakkı alınıncaya kadar güçlü kimsedir.

Hayrı kaçırırsan onu elde etmeye çalış; şer ile yüz yüze gelirsen, ondan kaç.

İnsanlar (Müslümanlar) yöneticilerine beddua etmesinler; ülkelerinden, savaşmadan kesinlikle çıkmasınlar!

Allah’tan afiyet isteyiniz. Hiç kimseye yakinden (kati bir imandan) sonra afiyetten daha faziletli bir şey verilmemiştir.

Övünmeyiniz! Hem topraktan yaratılmış hem de toprağa dönünce kendisini kurtların yiyeceği insanın övünmesi neye yarar!
Sayfamızda Hz Ebubekir (R.A.) Sözleri yer almaktadır. Tebrikler bütün sayfayı okudunuz. Sizler de bildiğiniz sözleri yorum kısmına yazabilir anlamlisozler.com’a katkıda bulunabilirsiniz.