Hz. Fatma Sözleri

Hz.fatima Sozleri

Hz. Fatma Sözleri, Hz. Fatıma Sözleri,yer almaktadır.
Hz. Ali’ye vasiyeti: Beni defin ettikten sonra benim için çok Kuran oku ve dua et. çünkü ölen insan öyle bir konumdadır ki her zamankinden daha çok canlılarla yakınlık hisseder.

İlk önce komşunu sonra kendini düşün.Allah, haccı dinin ayakta durması için farz kıldı.

Allah, neziri adağı yerine getirmeyi mağfirete erişme vesilesi kıldı.

Allah, sılayı rahim yapmayı, ömrün uzamasına vesile kıldı.

Ey Rabbim! Seçilmişlerinin ve benim ayrılığımdan sonra evlatlarımın dökeceği gözyaşları hürmetine Senden dostlarımızın ve onların soyundan gelenlerin günahlarını bağışlamanı diliyorum.

Siz ey Allah’ın kulları! O’nun emir ve nehiylerinin muhatabı sizsiniz. Din ve vahyi taşıyanlar (ahkamı kendinizde uygulamak için) Allah’ın eminleri ve onu diğer mulletlere ulaştıracak elçileri sizsiniz.

Allah, orucu ihlasın sağlamlaşması için farz kıldı.Allah, namazı kibirden uzaklaşmanız için farz kıldı.

Dua Sözleri Bu sayfamızda; Dua Sözleri, Dua Örnekleri, En Güzel Dualar, Yeni Dua Sözleri, Kısa Dua Sözleri yer aEy Allahım! baba ve anamı ve boynumda hakkı olan herkesi en iyi mukafatınla benden taraf mükafatlandır. Ey Allah’ım benim durumumu yaratılış gayem uğrunda uğraşmak için musait kıl, senin üstlendiğin (rızık) için çalışmakla meşgul eyleme, ben senden mağfir.

Kimseyi, sizi duasına katmayacak kadar kırmayın.Allah, adaleti kalplerin kaynaşması için farz kıldı.

Her zaman annenin hizmetinde ol çünkü cennet annenin ayakları altındadır.

Allah, kullarını kendi gazabına duçar olmaktan korumak ve onları cennetine sevketmek için https://ozlusozler.com kendisine itaat edene mükafat vermeyi, isyan edeni ise cezalandırmayı takdir etti.

Bu ümmetin babaları Hz. Muhammed (s.a.a.) ve Ali b. Ebu Talib’dir. Onlar kendilerini takip edenleri dünyada sapmadan ahiret de ise sonsuz azaptan kurtarırlar. Cennetin sonsuz nimetlerinden faydalandırırlar.

Her kim ibadet ve işlerini halis bir şekilde Allah’a Hz. Fatma Sözleri sunar ise Allah rahmet ve bereketi onlara bağışlar.

Bu da geçer ya Hû deyip şükretmek varken, neden şikayet? Hem şikayet neye yarar ki, sıkıntı ve üzüntüyü katlamaktan başka.

Bizim gerçek dostlarımız, biz Ehlibeytin emrettiği şeyleri yapan ve yasakladığımız şeylerden çekinendir.

Her kim Allah’ın Resulü babama ve bana ister hayatımızda ister ölümümüzden sonra üç gün selam ederse Allah onun için cenneti vacip kılar.

Dini Mesajlar Dini Mesajlar, Dini Sözler, İslami Mesajlar, En Güzel Dini Mesajlar yer almaktadır. Her insanın Allah, cihadı islam’ın izzetini sağlamak, küfür ve nifak ehlini zillete dücar etmek için farz kıldı.

Allah, imanı sizler için şirkten temizlenme vesilesi kıldı.Allah, zekatı nefsin temizlenmesi ve rızkın artması için farz kıldı.

Sizin dünyanızdan üç şey benim için güzeldi: Kuran tilaveti, Allah’ın Resulünün yüzüne bakmak, Allah yolunda bağışta bulunmak.

İmam Ali (a.s) hakkında: O, Rabbin seçmiş olduğu imamdır, nurun ve aydınlığın tecellisidir. Bütün odakların odağıdır, tertemiz bir ailedendir. Doğruluğun sözcüsüdür, imamlığın mihveri ve ölçüsüdür.

Allah, emr-i bil-maruf ve nehy-i anil-münkeri insanların ıslahı için farz kıldı.

Bizim şialarımız, bizleri seven ve düşmanlarımızla düşman olan, kalpleri ve dilleriyle bizlere teslim olanlardır. Onlar cennet ehlinin en iyilerindendirler.

İslami Sözler İslami Sözler, İslam Sözleri, Dini Sözler yer almaktadır. Allаh’tаn ne gelirse onа râzı ol! AtEy Ebu Hasan! Allah’ın Resulü bana Ehlibeytinden ona ilk kavuşacak şahıs olacağımı ve bundan başka yolun da olmadığını buyurdu. Allah’ın emrine sabret. Allah’ın irade ve kazasına razı ol.Babam Hz. Muhammed (sav) insanların hidayeti için kıyam etti, onları sapıklıktan kurtardı, körlükten çıkarıp basiret verdi onlara; sağlam bir dine hidayet etti, doğru yolu gösterdi onlara.

Allahım! nefsimi bana küçük göster ve kendi makamını benim nazarımda büyült, itaatini, senin rızana uygun amel etmeyi ve senin gazabına sebep olan işten uzak durmayı bana ilham eyle, ey rahmeti bütün rahmededenlerden daha çok olan.

Peygamberin evladını katleden ümmet saadete erişemez.

Peygamberin Ehlibeyti olan bizler Allah’la mahlukatının arasındaki irtibat vesileleriyiz, Bizler Allah’ın seçilmiş tertemiz kullarıyız, Bizler Allah’ın yer yüzündeki hüccetleriyiz ve bizler peygamberlerin varisiyiz.

Allah, sabrı, ilahi mükafata erişme vesilesi kılmıştır.

Allah, şarap içmeyi, pislik ve kötülükleri önlemek için haram kılmıştır.

Kadının kendi şahsiyetini korumasının en iyi yolu, erkekleri görmemesi ve kendini erkeklere göstermemesidir.Bütün iyiliklerin ve saadetin hakikati, Ali b. Ebu Talib’i hem hayatında hem de ölümünden sonra sevmektedir.

Allahım! beni verdiğin rızıkla kani eyle, yaşattığın sürece ayıplarımı ört ve bana afiyet nasip eyle, ölümüm gelip çattığında bağışla beni ve bana rahmeyle, mukadder etmediğin şeyi elde etmek için boşuna uğraşmakla beni yorma, bana mukadder kıldığına da.

Resulullah (sav), kadın için en hayırlı şey nedir? diye sorduğunda, Hz. Fatıma(as); yabancı bir erkeği görmeyişi ve yabancı bir erkeğin de onu görmemiş olması kadın için en hayırlı şeydir, diye cevap verdi.

Allah, ümmetlerin kendi dininde parçalandığını, ateşgedelerde ibadete durduklarını, putlara taptıklarını ve bilirekten Allah’ı inkar ettiklerini görünce babam Hz. Muhammed (sav) vesilesiyle karanlıkları aydınlattı, kalplerdeki düğümleri ve gözlerdeki şaşkı.

Allah’ın kitabı. Kendisine uyanı Allah’ın rızasına götürür. O’na kulak vereni kurtuluşa sevkeder. O kitapla Allah’ın aydın hüccetlerine, açıklanmış farzlarına, yasaklanmış haramlarına, belli nişanelerine, yeterli delillerine, övülmüş erdemlerine, hibe ola.
Hz. Fatma Sözleri, Hz. Fatıma Sözleri,yer almaktadır. Tebrikler bütün sayfayı okudunuz. Sizler de bildiğiniz sözleri yorum kısmına yazabilir anlamlisozler.com’a katkıda bulunabilirsiniz.