Hz. Ömer Sözleri

Hz Omer Sozleri

Hz.Ömer Sözleri, Hz.Ömer Sözleri Yeni, Hz.Ömer Sözleri Kısa, Hz.Ömer Sözleri Hazır, Hz.Ömer Sözleri Facebook, Hz.Ömer Sözleri Twitter yer almaktadır.
Oburluktan sakınınız, zira oburluk bu dünyada hamallık https://ozlusozler.com öldükten sonra ise pis kokudur.Dicle kenarında bir kurt bir koyunu yese, Allah adaleti gelir onu Ömer’den benden sorar.

Arkadaş çokluğu, zamanın felaketlerine karşı bir destek ve yardımdır.

Helâlin onda dokuzunu harama düşmek korkusu ile terk ederdik.

Senin kurtuluşunu istemeyenden bir ihtiyacını talep etme.

Edep olmadıkça; asaletin faydası olmaz.

Namaz kılan yaşlıyı severim ama namaz kılan gence aşığım.

Kötülüğü bilmeyen onun tuzağına düşer.

Kendileriyle yaşayacağın doğru arkadaşlar edin. Çünkü onlar rahatlıkta ziynet, sıkıntılı anında hazırlıktır.

Bana ayıplarımı, kusurlarımı söyleyen kimse Allahü Teâlânin merhametine kavuşsun.

Yalan yemin etmeyi önemsiz görme; Allah seni helak eder.

İnsanları düzeltebilmemiz için önce kendimizi düzetmemiz gerekir.

Amellerin efdali, farzları yapıp haramlardan kaçınmak ve katında sâdık niyetdir.

Ahiret işlerinde zarar etmektense, dünyaya ait işlerde zarar ediniz. Böylesi sizin için daha hayırlıdır.

Bir kimse her kimle şakalaşırsa, onun Hz. Ömer Sözleri gözünde küçülür ve heybetsiz olur.Olmayan şeyler hakkında soru sorma. Çünkü boş şeyle meşgul olmuş olursun.

Cömertlik olmadıkça; zenginliğin faydası olmaz.

Allahü Teala başkasına acımayana acımaz, affetmeyeni affetmez, özür kabul etmeyenin özrünü kabul etmez.

Ölümü, yattığın zaman yastığının altında, kalktığın zaman burnunun ucunda bil!

Sana kötülük yapanlardan uzak dur. Az bulsan da salih kimseleri dost edin.

İbadet anında tevazu içinde ol.Güvenilmeyen arkadaşından sakın.

Kanaat olmadıkça; fakirliğin faydası olmaz.

Düşmanından uzak dur.Kabirlerde huşu içinde ol.

İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.

Bir insanın şöhretine ve görünüşüne aldanma namaz ve niyazına bakma aklına ve doğruluğuna bak.

Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Amellerinizi tartılmadan önce tartınız.

Adalet olmadıkça; yönetimin faydası olmaz.

İşlerinde de Allah’tan korkanlarla istişare et.

Her gün, falanca öldü denilir. Bir gün gelecek, Ömer öldü, denilecek.

Bana ayıplarımı söyleyen kimse Allah’ın rahmetine kavuşsun.

“Bizim çarşımızda dini bilen kimseler satıcılık yapsın!” (Tirmizî, Vitr 21/487)

ALLAH’ın başarıya ulaştırması olmadıkça; çalışmanın faydası olmaz.

Güven olmadıkça; Sevincin faydası olmaz.

Doğruluk her ne kadar seni öldürse bile ondan ayrılma.

Günahtan korun.Şükür nimeti artırır.

Kötülüklerini öğrenmemek için kötülerle arkadaşlık etme.

Kişiye imandan sonra verilen şeylerin en hayırlısı saliha kadındır.

Çalışıp gayret etmeden “Biz tevekkül ehliyiz” diyen kimseleri:Çok konuşan çok yanılır. Çok gülenin heybeti ve hayası azalır.

Ben duanın kabul edilmemesi kaygısı taşımam. İçimde dua etme isteğinin olmaması kaygısı taşırım.

“En sevdiğim kişi, bana ayıp ve kusurlarımı haber verendir.” (Suyûtî, Târîhu’lHulefâ, s. 130)

“Ribâyı da rîbeyi (fâiz şüphesi olan şeyi) de terk ediniz.” (İbn Mâce, Ticârât, 58)

Borcunu azaltırsan hür yaşarsın, Günahlarını azaltırsan rahat ölürsün.

İnsanların en cahili, ahiretini başkasının şiddet göstermeden güçlü, kuvvetli; zayıflık belirtmeden yumuşak ol.Hakkımda hangisinin daha hayırlı olduğunu bilemediğim için darlık ve bolluk günlerimin hiçbirine aldırış etmedim.

Şu ümmet için en çok korktuğum şey, dili ve sözleri ile alim; kalbi ile cahil olan kimselerdir.

Allah’tan korkandan başka güvenilir kimse yoktur.Gözü haramdan korumak, en güzel şehvet perdesidir.

İnsanlar seni kendinle ilgilenmekten alıkoymasın. Çünkü durumundan onlar değil sonunda sen sorumlu olacaksın.

Komşusu, akrabası ve arkadaşı tarafından iyi denen kimse gerçekten iyidir.

İyiliğin şerefi çabuk yapılmasındandır.

İnsanlığın şerefi aklıyla, asaleti diniyle; şahsiyeti ahlakıyladır.

Tevbe edenlerle oturun, onların kalpleri yumuşak olur.

Mescidde oturan kimse, Allahü teâlâ’nin huzurunda bulunuyor demektir.

Alçak gönüllü olmadıkça; yükselmenin faydası olmaz.
Hz.Ömer Sözleri, Hz.Ömer Sözleri Yeni, Hz.Ömer Sözleri Kısa, Hz.Ömer Sözleri Hazır, Hz.Ömer Sözleri Facebook, Hz.Ömer Sözleri Twitter yer almaktadır.