Platon Sözleri

Platon Sözleri

Bu Sayfada Birbirinden Güzel Platon Sözleri Yer Almaktadır , Platon Sözleri Okuyup Arkadaşlarınız İle Veya Sosyal Platformlarda Paylaşabilirsiniz.
Bir hüküm bütün insanların aynı şekilde sarılması gereken şey değildir. Mesela ihtiyarın raksı gibi.

Cesaret tehlike karşısında akıl ve zekânın kullanılmasıdır.

Hak ve doğrulukla galip olan şahıs faziletli şahıs hak ve doğrulukla galip olan şehir de faziletli şehirdir.

Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır.

EN GÜZEL PLATON SÖZLERİ

Bilge insanlar konuşurlar çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır. Aptal insanlar konuşurlar çünkü bir şey söylemek zorundadırlar.

Devlet işleri içten gelen bir sevgi edep ve kâmil akıl ile yürütülmezse onun sonu çöküş ve yok oluştur.

İnsanoğlu bilgeliği sevenler siyasi gücü ellerine alana kadar veya siyasi gücü ellerinde tutanlar bilgeliği sevene kadar problemlerin bittiğini görmeyecek.

Kötülüklerin ilki ve en büyüğü haksızlıkların cezasız kalmasıdır.

Güzel adetler kullanıldığı ölçüde pekişir sağlamlaşır. Şayet ihmal edilirse silinip gider. Gençler ve çocuklar bunu bilemez. Öyleyse bu onlara kabul ettirilip yaptırılır.

Adet ve kanunlar iyilik ile kabul edilmelidir. İyilik ve fayda bundadır. Baskı ve kölelik yolu ile kabul ettirilmesi ile doğacak zarar sayılamaz.

İyi görüp beğenen yani düzgün insan kanuna sarılır.

Adaletli olmak herkese eşit davranmak değildir herkesin durumuna konumuna göre davranmaktır. Yani adalet eşitlik değildir!

Terbiyenin gâyesi insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir.

Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin.

Bilginin elde edilmesi bizi iyiye ulaştıracaktır.

İnsanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür.

Bilirken susmak bilmezken söylemek kadar kötüdür.

İşlerin doğru düzgün yürümesi için şehrin halkına edepli bir başkan lazımdır.

Kanun sahibinin en önemli vazifesi gayret gösterip edebi gerçekleştirmek ve yerleştirmektir.

İktidar iktidara düşkün olmayan ve iktidardan gelecek yararlara ihtiyacı bulunmayanlara verilmelidir.

Nefsin hastalığı kendisinde ilahi siyaset adabının bulunmamasıdır.

İdareciler edepli olmadıkları zaman hem kendiişleri hem de idareleri altında bulunanların işleri bozulur.

Sevginizi belli edin dertlerinizi samimi olduklarınızla paylaşın ulu orta yerlerde değil. Gönül bağları kurun ki mutlu olmanız kuvvetlensin.

Şehir halkı huy ve tabiat itibariyle iyi olmadıkları zamanlarda istibdat idaresine ihtiyaç duyabilir. İdareci karakter itibariyle müstebitse istibdat o zaman kötülenebilir. Köleler ve kötüler için istibdat en üstün iyiliktir.

Oğullarım büyüdüğünde dostlarım onları cezalandırmanızı istiyorum sizden eğer servetini veya herhangi bir şeyi erdemden daha çok önemserlerse veya aslında hiçbir şey değilken bir şeymiş gibi davranırlarsa hayatta göreceğiniz iş ne olursa olsun erdem olmayınca elde edeceğiniz her şeyin yapacağınız her anlamlisozler.com işin sonunda utanç ve kötülük vardır.

Kendini idare etmesini bilmeyenler kendi yurttaşlarını yönetmek iddiasında bulunamazlar.

Kötülüğün yolu yakındır kolay ulaşılır ona. İyiliğin önüne ise alın teri ve vicdanı koymuştur tanrı.

Zor duruma düşecek olsanız dahi dürüstlükten hakikatten ve doğrudan vazgeçmeyin. Diğer türlüsü sizi daha zor durumda bırakacaktır.

Bir takım insanlar felsefeyi gereksiz görüyorlar. Fakat felsefe İslam dinini ve düşünce dünyasını derinden etkilemiştir.

Demokrasi despotluğa dönüşür.

Bilinen bir şey hakkında araştırma yapmak gereksiz bilinmeyen bir şey hakkında araştırma yapmak imkânsızdır.

Çoğu insanlar her şeye çabuk inanıp güvenirler ve güvenip inandıkları şeylerden çabucak vazgeçebilirler. Bazı insanlar ise bazı şeylere belli bir sürede inanıp güvenirler ve bu onların hayatı olur.

Nerede eşcinsel ilişkiye girmenin ayıp olduğu kanaati varsa bunun suçlusu kısmen yasaların kötülüğü kısmen yöneticilerin despotluğu ve kısmen yönetilenlerin korkaklığıdır.

Bir insan tanrıların varlığına hiç inanmasa da eğer aynı zamanda dürüst bir mizacı varsa böyle kişiler insanlardaki kötülükten nefret eder yanlışlıklara karşı olan nefretleri onları yanlış işler yapmaktan uzaklaştırır haksızlıktan kaçınırlar ve namuslu yaşarlar.

Devlet işleri devlet içinde idare edenlerle idare edilenlerin yönetime katılmasıyla gerçekleşir.

Bu güzel sözümüze bir örnek verelim kolunuz kangren oldu ise kolunuzun kesilmesi kötü bir şey değildir. Çünkü kol kesilmediği takdirde hastalık vücuda yayılır ve ölüme neden olur yani daha büyük bir kötülüğe.

İnsana aklı kazandıracak olan şey yalnız ve yalnız edeptir.

Sorgulanmayan bir hayat yaşanmaya değmez.

Dost hem iyi görünen hem de iyi olan insandır.

Boş bir kafa şeytanın çalışma odasıdır.

Her şey de iyi kötü olabilir. Musikide iyi olan karakteri sağlamlaştıran insanı cömertliğe ve cesarete iyi ve faydalı ahlaka sevk eden musiki iyidir.

Edep devlet başkanları ve benzeri kişilerin tabiatına yerleşince bunu neticesi olarak iyilikler çoğalır bunlar iyi olarak görülüp beğenilir. Böylece halk da bunların gerçek olduğuna inanır ve iyiliklerin kabulünde birleşir. İşte istenen istikamet budur.

Şehir halkı ne kadar iyi olursa idarecileri de o kadar çok ilahi vasıfta olur.

Kabilecilik ailecilik kanunsuzdur fayda sağlamaz.

Edebini kaybeden kimse kötülükten zevk alır.

Gerçekten de bize verilmiş olan yüce unsur olan akıl kötüyü istemez ve mutlak iyidir.

Bir zorba ne zaman düşman ülkeyi işgalle veya anlaşmayla sustursa ve artık düşmandan korkacak bir şey kalmasa tekrar bir başka savaşı başlatmalıdır ki insanlar bir lidere ihtiyaç duysun.

Beden terbiyesi ruhu eğitmek içindir. Bedenlerin doğrulup düzelmesi ruhun doğrulup düzelmesini sağlar.
Bu Sayfamızda Birbirinden Güzel Platon Sözleri Okudunuz, Ayrıca Sizler De Sitemize Katkıda Bulunmak İstiyorsanız; Yorum Bölümüne Bildiğiniz özlü ve anlamlı Platon Sözleri Yazabilirsiniz.
Sayfa İçeriği: Platon Sözleri Kısa, Platon Sözleri Anlamlı, Platon Sözleri Aşk, Platon Sözleri Yeni, Platon Sözleri Face, Platon Sözleri Twitter, En Güzel Platon Sözleri, Platon Sözleri Ünlü