Ramazan Manileri

Ramazan Manileri

Bu Merhaba Hoşgeldiniz Bu Sayfamızda; Ramazan Manileri, Oruçla ilgili Maniler, Ramazan Ayı Manileri hazırladık.
RAMAZAN MANİLERİ

Bu аyın kаdri yüce,

Hizmet et gündüz gece,

Orucu tutmаlıyız,

Hepimiz аilece.Aldаnmа sаğа solа,

Gel gidelim hаk yolа,

Güzel oruç tutаnın,

Âkıbeti hаyrolа.

Sâlih olаn seçilir.

Gök kаpısı аçılır.

Oruçlunun üstüne,

Ne rаhmetler sаçılır.Rаbbimizin nîmeti,

Ölçülür mü kıymeti?

Bu аydа müminlere,

Sаçаr bolcа rаhmeti.

On üçüne geldik mi?

Nefisleri yendik mi?

İmаndаdır sааdet

Bunu böyle bildik mi?On bir diye sevinme,

Teravihten erinme,

İbadetler şükürdür,

Bunu bil ki öğünme.

Geldi Ramazan ayı,

Yendi temcit pilavı,

Akşam iftardan sonra,

İçelim demli çayı.

Ramazan’ım merhaba

Bizlere verdin sefâ

Rabbimize hamdolsun

Her nefeste bin defa.

Bak kışın ayazına,

Kalk Hakk’ın niyazına,

Haydi hemen gidelim,

Teravih namazına.

Göz aydın hepimize,

Mübârek günler bize,

Onbir ayın sultanı,

Hoş geldin evimize.Sofrada fakir olsun.

Tabağı çukur olsun.

Karnı doyduktan sonra,

Duâyı okur olsun.

Ezanlar hep okundu,

İftarlığım lokumdu,

Aç karnına çok yedim,

Bana biraz dokundu.

Vişneyi dalda koyma,

Beni bu halde koyma,

İftara çabukça gel,

Gözümü yolda koyma.

Bu aya hürmet gerek,

Nimete şükür gerek,

Mübarek Ramazan’da,

Hakk’a ibadet gerek.

Ramazanım merhaba,

Bizlere verdin sefa,

Rabbimize hamdolsun,

Her nefeste bin defa.

Herkes sabırla bekler,

Zayi olmaz emekler,

İftara geliyoruz,

Hazırlansın yemekler.

Ramazanım hoş geldi,

Evlere şenlik verdi,

Bugün herkes oruçlu,

Sahûr yemeği yendi.

Seni pek seçemedim,

Sıcak çay içemedim,

Başka Ramazan Manileri yemek çoksa da,

Kaymaktan geçemedim.

Akşam göründü hilâl,

Kazançlar olsun helâl,

Orucun sevabını,

Çok verecek Zül-celâl!

Şükür bu aya girdik,

Akşam hilâli gördük,

Sevinçlere garkolup,

Yüzü secdeye sürdük.RAMAZAN MANİLERİ VİDEO

Deniz suyu serindir

Damla gibi derindir

Bir tek hurma da olsa

Bir mü’mini sevindir.

Onbir ayın sultanı,

Kıymetlidir her ânı,

Süslersin şu cihânı,

Hoşgeldin yâ Ramazan!

Secdeye varan başla,

Gözlerden akan yaşla,

Müslüman arkadaşla,

Ne güzeldir Ramazan.

Geldi mâh-ı Ramazan,

Durmadan sevap kazan,/>

Sizden duâ bekliyor,

Bu mânileri yazan…

Olundu âleme müjde,

Getirir âlemi vecde,

Ağaçlar https://ozlusozler.com ediyor secde,

Geldi mübarek Ramazan!

Deniz suyu serindir,

Damla gibi derindir,

Bir tek hurma da olsa

Bir mü’mini sevindir.

Âleme rahmet geldi,

Büyük bir ni’met geldi,

Ramazanla birlikte,

Cennet müjdesi geldi.

Ramazan geldi hoş geldi,

Evlere şenlik geldi,

Dün herkes oruç idi,

İftar yemeği yendi.

Hoşafın suyu boldur,

Bir kepçe daha doldur,

Sahura köfte varmış,

Ne olur erken kaldır.
Bu Merhaba Hoşgeldiniz Bu Sayfamızda; Ramazan Manileri, Oruçla ilgili Maniler, Ramazan Ayı Manileri hazırladık.