Yahya Kemal Beyatlı Sözleri

Yahya Kemal Beyatli Sözleri

Bu Sayfada Birbirinden Güzel Yahya Kemal Beyatlı Sözleri Yer Almaktadır , Yahya Kemal Beyatlı Sözleri Okuyup Arkadaşlarınız İle Veya Sosyal Platformlarda Paylaşabilirsiniz.
Üstümüze zaman yağdı, hüznümüz ondan.

Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler; bilinmez ki giden sevgililer dönmeyecekler.

Geçmişte sevdiğimiz, hayran olduğumuz ve bağlandığımız şeyler yalnız güzellikler, iyilikler, doğruluklardır; yoksa çirkinlikleri, kötülükleri ve haksızlıkları sevmiyoruz.

Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta.

Fethin en müsbet ve en esaslı eseri vatanın yekpareliğidir.

Bütün bu amiller, gitgide, devleti Latinlikten uzaklaştırıyor, ekseriyeti şarklı, Hıristiyan ve Eski Yunancadan bozma bir dille konuşan halka mal ediyor.

Türk ülkesinde hayat hür, saf, nefis idi. anlamlisozler.com Türkler hayattan birer şarkı gibi geçiyorlardı. Diğer ülkelerde Türk gençleri gibi kahraman, Türk kadınları gibi güzel, Türk kızları gibi ince, Türk gibi hür yollu darbımeseller vardı.

Ey sevgi anladım bu uzaktan seda ile. Ömrüm yegane lezzetidir hatıran bile.

Soğuk ay öptü beyaz ensesini, sardı her uzvunu bir ince sızı.

Yer kalmadı beynimde hayale.

Bir milletin dilini ifade edecek olan sanatkarın o milletin, bütün tarihinde dilinin geçirmiş olduğu Safhaları sadece bilmesi değil, benimsemesi lazımdır. Her millette olduğu gibi, bizde de kelimeleri şiir canlandırmış nesir sadece kullanılmıştır.

Siyasette, doğru her zaman biraz geç söylenir.

Aheste çek kürekleri mehtâb uyanmasın!

Şiirde lisan, zevk, fikir, mazmun, her şey eskir, yalnız aşk eskimez her dem tazedir.

Yürü! Hür maviliğin bittiği son hadde kadar. İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar.

Mazi yosunla örtülü bir göl ki yok dibi, mevsim serin ve bahçede yaprak yığın yığın.

Ya şevk içinde harab ol, ya aşk içinde gönül!

Gönüldendir şikâyet kimseden feryâdımız yoktur.

İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar.

Gürlemiş Topkapı’dan bir yeni şiddet daha şanlı namıyla, büyük top, denilen ejderha.

Ankara’nın en çok İstanbul’a dönüş yolunu sevdim.

Medeniyette bütün idrâkler ihtirasla mümkündür. Bugünkü Garb medeniyetini, kendiliğimizden tiksindirecek kadar, ateşli bir ihtirasla sevmeseydik idrâk edemezdik.

Kalbim yine üzgün, seni andım da derinden geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden.

Bir yoldu parıldayan, gümüşten, Gittik. Bahs açmadık dönüşten.

Türkçe; ağzımızda, anamızın dili gibi helal ve güzel olmalı.

Kalbimin takati yok, hem bu duyuş çok sürecek. Mavera başlamadan ben buradan ayrılayım.

Çünkü bir kıtada askerle değil, milletle durulur.

Bir nesil evvelkilere mevhum saltanat tatlı bir hayal, milliyetler esasları üzerinde bir Türk milliyeti acı bir hakikat görünüyor. Bugün biz o mevhumeye acı hayal, Türk devletine tatlı hakikat diyoruz.

Bir tel kopar ahenk ebediyyen kesilir.

Şiir, ilham perisi ile baş başa kalınınca yazılır.

Kör bedbinlik bir milleti nasıl öldürürse sağır nikbinlik de bir zaaftır. Kavi olan, yenilmeyen yalnız azimdir.

Ölmek değildir ömrümüzün en feci işi, müşkül budur ki ölmeden evvel ölür kişi.

Kalbi olanların dili yok, dili olanların kalbi yok.

Ölenler öldü, kalanlarla muztarip kaldık.

Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.

Bazı yerler vardır ki ruh eser.

Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç; bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç!

Yaşamak zevki nedir bilmez ölümden korkan.

Ölmek kaderde var, yaşayıp köhnemek hazin/ Bir çare yok mudur buna ya Rabbe’l alemin.

Sen nerdesin, ey sevgili, yaz günleri nerde!

EN GÜZEL YAYHA KEMAL BEYATLI SÖZLERİ

Sahte bir şiir iyi okunamaz. Olsa olsa mevzun cümlelerden mürekkep bir parçayı iyi kıraat etmiş olur.

Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir.

Sanat şahsi oldukça şahısların renk renk bir kalabalık olduğu anlaşıldı.

Kalbi olanların dili yok, dili olanların kalbi yok.

Medeniyette bütün idrakler ihtirasla mümkündür.

Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, birçok seneler geçti; dönen yok seferinden.

Ayrılmanın bıraktığı hicran derindedir!

Bugün Türklük tahlil devrinde değil terkip devrindedir.

Ölmek kaderde var, yaşayıp köhnemek hazin.

Toprakta tek bir medeniyet vardı: Türk medeniyeti.

Güçlü olan, yenilmeyen yalnız azimdir.

İspat ettik ki bir zaman aşiretten cihangirane bir devlet çıkaran bu millet o cihangirane devletten bugün bir Türk vatanı çıkaracak kudrettedir.

Bütün Türkler gibi İstanbullular da biliyorlar ki, millî hareket bütün bir cidali Osman’ın sancağını, Fatih’in tahtını, Selim’in hatırasını nisyandan kurtarmak içindir.
Bu Sayfamızda Birbirinden Güzel Yahya Kemal Beyatlı Sözleri Okudunuz, Ayrıca Sizler De Sitemize Katkıda Bulunmak İstiyorsanız; Yorum Bölümüne Bildiğiniz özlü ve anlamlı Yahya Kemal Beyatlı Sözleri Yazabilirsiniz.
Sayfa İçeriği: Yahya Kemal Beyatlı Sözleri Kısa, Yahya Kemal Beyatlı Sözleri Tumblr, Yahya Kemal Beyatlı Aşk Sözleri, Yahya Kemal Beyatlı Şarkı Sözleri, Yahya Kemal Beyatlı Dini Sözleri, Yahya Kemal Beyatlı İstanbul Sözleri